Chrewt

HISTORIA

 
          Pierwsza wzmianka o Chrewcie pojawiła się w dokumentach w roku 1436.  Wieś należała wówczas do dóbr Kmitów, których centrum stanowił zamek Sobień. Po śmierci Mikołaja Kmity dobra zostały podzielone po- między spadkobierców. Już wtedy istniał w Chrewcie folwark. Przeprowadzony w roku 1663 rejestr poboru podatków wykazał, że Chrewt należał w tym czasie do dóbr Boguskich. Około połowy XIX wieku we wsi został powołany urząd pocztowy. Należy wspomnieć, że była to pierwsza taka placówka na terenie dzisiejszej gminy Czarna. W roku 1880 urząd został zlikwidowany, ponieważ poczmistrz utopił się w Sanie. We wsi znajdowały się dwie karczmy. Jedna była ulokowana na wschodnim skraju wsi przy drodze do Polany. Druga leżała na północnym brzegu Sanu przy drodze do Horodka. Na lewym brzegu Sanu położony był folwark. 300m na północ od niego stała trzecia karczma. Miejsce to obecnie znajduje się na dnie Zalewu Solińskiego.

 
Dane z 1921 roku:

we wsi znajdowało się 88 domów, w których mieszkało 569 osób, w tym:

  • 519 wyznania grekokatolickiego,
  • 56 wyznania mojżeszowego,
  • 21 wyznania rzymskokatolickiego,

 

W czasie spisu podało narodowość:

  • polską 87 osób
  • rusińską 509 osób

          Wieś należała do parafii rzymskokatolickiej w Polanie, a parafia grekokatolicka była na miejscu. Część wsi położona w granicach PRL-u w roku 1947 została wysiedlona, w ramach akcji „Wisła”. Większa część przynależna w ówczesnym czasie do ZSRR została wysiedlona w roku 1951 w głąb Ukrainy.

CERKIEW GREKOKATOLICKA

          Drewniana, parafialna p.w. św. Paraskewii, została zbudowana w roku 1670, a w roku 1899 odnowiona. Rozebrana po roku 1945. Obecnie miejsce, gdzie stała cerkiew jest zalane wodami Zalewu Solińskiego.


CMENTARZ

          Obecnie zalany wodami Zalewu Solińskiego. Mimo to na brzegu jeziora można zobaczyć kamienny krzyż pochodzący z tego cmentarza.


ZABUDOWA

          Dawna zabudowa nie istnieje – teren wsi częściowo zalany wodami Zalewu Solińskiego. Powyżej linii brzegowej jeziora znajdują się tereny z przysiółków Leobard i Olchowiec.DWÓR

We wsi funkcjonowały dwa folwarki.


MŁYNY I TARTAK

          W Chrewcie znajdował się młyn wodny, który był usytuowany u ujścia potoku Czarnego do Sanu. Obecnie miejsce to jest zalane wodami zalewu. Przed wojną znajdował się tu tartak.Najważniejsze epizody z przeszłości:
          
Nazwa wsi Chrewt kształtowała się w XV i XVI w. Wieś zmieniała wówczas nazwę z Cherebuth (1436) na Chrewth (1441), Chrewuth, Chrewoth, Chrewyth (1473), Chrewt (1489), Creuth (1508), Kreuth (1515).

Ujście potoku Czarnego

Zachód słońca nad Chrewtem

 
darmowy hosting obrazków
Reklama
 
Strony warte odzwiedzenia
 
1.Delphia 24 Sport 2.Puchar Soliny 3.Nad Soliną
Aktualny czas
 

Custom Myspace Clock
(-_-)
 

Myspace Fun Flash Generator
Żeglarska Toplista
 
Żeglarska Toplista
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17681 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com